SPARK-Logo-50-jpg-2.jpg

Dammexplosioner

Besök vår Dammexplosioner sida med det senaste när det gäller detektering och släckning av gnistor.

Uppdaterat dokumentbibliotek

Besök vårt nya dokumentbibliotek med massa spännande läsning för alla intresserade av brandskydd.

Släckcentraler

Det senaste när de gäller släckcentraler. Flera olika modeller och utförande. Den första Analoga släckcentralen på marknaden

Dammexplosioner

Gnistor och heta partiklar i pneumatiska och mekaniska transportsystem orsakar med jämna mellanrum bränder och dammexplosioner. Vilket resulterar i allt från små till stora och omfattande störningar och förluster i produktionen ofta med tillhörande följdskador på anläggningen. Inte sällan bildas även situationer där fara för personalen med risk för personalskador uppstår.

Gnistor orsakas ofta av maskiner och främmande föremål i materialflödet.

 
För att undanröja sådana risker i pneumatiska och mekaniska transportsystem måste de övervakas och skyddas av gnistdetektering- och gnistsläckningssystem.

Spark Specialdetektorer AB tillsammans med T&B electronic’s kan erbjuda ett av  marknadens mest avancerade gnistdetekterings-/gnistsläckningssystem.

 

Mer än 25.000 anläggningar har utrustats med SPARK/T & B Electronic gnistdetekterings-/gnistsläckningssystem, världen över sedan 1984.

Industri

• Träindustri

• Pappersindustri

• Möbelindustri

• Petrokemisk industri

• Metallindustri

• Matindustri

• Taxtilindustri

• Asfaltindustri

• Matindustri

• Tobaksindustri

• Råvaruindustri

 

Tillverkning

• Möbeltillverkning

• Socker tillverkning

• Choklad/kakao tillverkning

• Tillverkning av mjöl

• Spannmåls tillverkning

• Bomull bearbetning

• Tobakstillverkning

• Pelletstillverkning

• Tillverkning av spånplattor

• Textiltillverkning

• Återvinning

 

Applikationer

• Pellets press

• Hammarkvarn

• Transportband

• Fallschakt

• Torkanläggning

• Filterskydd

• Skydd av hyvlar

• Skydd av silo

• Skydd av torkanläggning

Gnistdetektering och Gnistsläckning

(Video)

 

T & B Electronic GmbH

(Video)
 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss